Squonk plays Genesis ~ 'The Story of Genesis' Er zijn geen concerten gepland. Squonk is niet definitief gestopt maar treedt voorlopig niet meer als Squonk op,
maar als For Absent Friends.

Tenzij.... er een speciale gelegenheid is en we het diertje weer uit de zak moeten halen om 'de Squonk' weer tot
leven te laten komen!
Kijk voor het vervolg van Squonk op de site van For Absent Friends

www.squonk.nl